Baba in tičnice

Baba in tičnice

Z babo označujemo skalne osamelce, ki so prednamce, staroverce in naravoverce, spominjali na ostarele sključene ženske, ponekod tudi na stare može. V takih primerih so jim rekli dedci. Zdi se, da so bili snovalci prazgodovinskih svetišč veseli, če so na izbranem griču zagledali kakšno lepo babo, bodisi da jim je bila za potrdilo, da so prišli na pravi kraj, ali pa so skalo uporabili za oltar ali žrtvenik. 

Ljudje so bili vedno, še bolj kot danes prepričani, da duša po smrti ne gre takoj na oni svet, temveč določen čas tava po svetu in trpi. Koliko časa so naši gradiščarji dušam namenili bivanje v zemeljski čakalnici, ni znano. Da bi sorodniki in znanci skrajšali muke pokojnikove duše, so se v predkrščanskem času zbrali na posebnem griču, običajno blizu gradišča, in tam opravljali obred v obliki molitve, klicanja in petja. Tu so prihajali v stik z božjimi poslankami pticami, ki so opravljale po božji volji odrejen odhod v večnost. Da bi se jim prikupili, so pticam darovali na posebnih žrtvenikih. Krajem, kjer so naši predniki s pomočjo božjih poslank “tic” izrekali prošnje k bogu so rekli tičnice. Gre torej za predzgodovinska svetišča.
Babe, gradišča in tičnice določajo bivanje in verovanje slovenskih starovercev (poganov) v predkrščanskem obdobju. Obredni hrib s tičnico leži JV od občinskega središča, blizu zaselka Dolga vas, ki pa je sedaj sestavni del Žužemberka. Domačini jo poznajo pod imenom Korenova Tičnica. Ledinsko ime tega predela je Na pogankah, kar močno spominja na predkrščansko verovanje. Holm Tičnica je bil po prenehanju tičniškega obredja vse do danes kmetijsko obdelan, zato so zemeljski sledovi nekdanjega rituala zabrisani.

Med slovenskimi krajevno-ledinskimi imeni je veliko takih, ki so povezani z Babo. V imenskem kazalu krajev Atlasa Slovenije je več kot petdeset takih imen in krajevno-imenskih zvez. Še več je ledinskih nazivov za razne skalne osamelce, skalne postavitve, vodne površine ali jame, ki so znani le domačinom, vedenje o njih pa hrani ustno izročilo.

Svetišča naravovercev so bila zbirališča duhov in kraj priprošenj vernikov k bogu, zato niso bila posebej vabljiva za človeške plenilce, če izvzamemo ne posebno vredne darovane stvari na žrtvenikih. Zato so graditelji svetišč bolj gledali na dostopnost, kot na varnost svojih cerkva.

Galerija

Raziščite še druge priložnosti za dobro dogodivščino, kulinarično izkušnjo ali razlog za pobeg iz enoličnega vsakdana.

Tu smo za vas

Pred, med in po obisku smo tu za vas. Če imate vprašanja, imamo na njih skoraj zagovotovo odgovore. Če bi nam radi kaj namignili, nas pohvalili ali pokarali, bomo veseli vašega sporočila. Veseli bomo vsake priložnosti, da lahko še izboljšamo in nadgradimo doživetja obiskovalcev Suhe krajine.

Tone, domačin - ENG
I am very happy that we can now show the castle and other attractions to all our family guests and tell them something along the way. Or maybe we should just let them listen to the guides on the phone, ...
Preberi več
Tone, local resident
I am very happy that we can now show the castle and other attractions to all our family guests and tell them something along the way. Or maybe we should just let them listen to the guides on the phone, who are always on duty. In this way, even us locals were able to learn many new things about our places. Since we are not trained guides and not so good at speaking, I like to play the audio guides and surprise my guests.
Tone, domačin - ENG
Tone, local resident
Janez Sršen, Bled - ENG
I thought that Bled is unique with its castle on a rock and a water motif below it. I must admit that the reflection of your castle in the Krka river is also beautiful and that the scenery of...
Preberi več
Janez Sršen, Bled
I thought that Bled is unique with its castle on a rock and a water motif below it. I must admit that the reflection of your castle in the Krka river is also beautiful and that the scenery of Žužemberk from the river banks is very picturesque. However, I also have to admit that it is much calmer and less noisy there in the summer than here in Bled in the high season. All the more reason for me to run away from my place to yours more often.
Janez Sršen, Bled - ENG
Janez Sršen, Bled
Martin novo mesto - ENG
I have quite a few colleagues in Suha krajina. And I was quite surprised when they invited me and took me to interesting points around the area, which were already familiar to me, but now I got to know their ...
Preberi več
Martin, Novo mesto
I have quite a few colleagues in Suha krajina. And I was quite surprised when they invited me and took me to interesting points around the area, which were already familiar to me, but now I got to know their story. My friends, I will also get ready and invite you all to visit Novo mesto.
Martin novo mesto - ENG
Martin, Novo mesto
Martin novo mesto
V Suhi krajini imam kar nekaj kolegov. In sem bil prav presenečen, ko so me povabili in me peljali na zanimive točke po krajini, ki sem jih sicer na videz poznal, zdaj pa sem spoznal še...
Preberi več
Martin, Novo mesto
V Suhi krajini imam kar nekaj kolegov. In sem bil prav presenečen, ko so me povabili in me peljali na zanimive točke po krajini, ki sem jih sicer na videz poznal, zdaj pa sem spoznal še njihovo zgodbo. Prijatelji moji, se bom tudi jaz pripravil in vas vse vabim na ogled Novega mesta.
Martin novo mesto
Martin, Novo mesto
Janez Sršen, Bled
Sem misli, da smo na Bledu edinstveni z gradom na skali in vodnim motivom pod njim. Moram priznati, da je tudi odsev vašega gradu v reki Krki čudovit in da je kulisa Žužemberka iz bregov reke zelo...
Preberi več
Janez Sršen, Bled
Sem misli, da smo na Bledu edinstveni z gradom na skali in vodnim motivom pod njim. Moram priznati, da je tudi odsev vašega gradu v reki Krki čudovit in da je kulisa Žužemberka iz bregov reke zelo slikovita. Kar pa vam moram priznati je, da je pri vas poleti precej bolj mirno in manj bučno kot pri nas na Bledu v visoki sezoni. Še dodaten razlog, da bom večkrat prebegnil iz mojega kraja v vašega.
Janez Sršen, Bled
Janez Sršen, Bled
Tone, domačin
Zelo sem vesel, da lahko vsem našim družinskim gostom zdaj razkažemo grad in druge znamenitosti in jim ob tem tudi kaj povemo. Oziroma raje pustimo, da jim povesta vodnika na telefonu, ki sta vedno v službi...
Preberi več
Tone, domačin
Zelo sem vesel, da lahko vsem našim družinskim gostom zdaj razkažemo grad in druge znamenitosti in jim ob tem tudi kaj povemo. Oziroma raje pustimo, da jim povesta vodnika na telefonu, ki sta vedno v službi. Tudi domačini smo tako izvedeli marsikaj novega o naših krajih. Ker nismo šolani vodniki in govorno tako spretni, rad zavrtim avdio vodiče in tako presenetim moje goste.
Tone, domačin
Tone, domačin

Spletna stran visitsuhakrajina.si je sofinanciran iz EU skladov v okviru projekta Razišči, okusi in doživi Suho krajino skozi interaktivno, povezano in osebno izkušnjo naravne in kulturne dediščine (SKIN).

Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.     

 

Skip to content