Močile – Hinjska jezer

Hinjsko trojno jezero Močile

Na južni strani vasi Hinje vse naravoljubce pričakujejo tri jezerca. Ob vznožju hriba iz lapornih tal privre na dan studenec, ki polni manjše jezero. Višek vode se nato pretaka in napolni tudi nižje ležeča jezerca. Studenec tudi v najbolj sušnih mesecih ne presahne, po njem je tudi najverjetneje kraj dobil ime Močile. Ker je vedno namočen.

V preteklosti so takšni kali in luže domačinom predstavljala poleg deževnice oziroma kapnice edini pomemben naravni vir vode za napajanje živine, pranje perila in tudi za gospodinjske potrebe, ko je zmanjkalo kapnice. Marsikateri otrok se je v njih tudi naučil plavati. Danes ta jezerca, ki so jih domačini pred leti zopet obudili iz pozabe, predstavljajo naravno vrednoto in spomin na stare čase, ki prikazujejo pomembnost zbiranja vode na sicer prepustnih kraških tleh. Še posebej prebivalci Suhe krajine so bili pri tem zelo gospodarni, saj so bili tu vodni viri zelo redki. Okolica jezerc je lepo urejena pot s klopmi za pristno in sproščujoče “druženje” z živo in neživo naravo. V poletnem času ponujajo tudi prijetno osvežitev. 

Domačini so takšnim jezercem rekli tudi luže ali kali. Kali so manjše kotanje naravnega ali umetnega nastanka. Ustvarjene so bile z namenom preskrbe z vodo v pokrajinah, kjer je na površju primanjkovalo vode. Uporabljali so jih predvsem za napajanje živine, pranje perila, včasih pa so vodo iz njih uporabljali tudi v gospodinjstvih. Kali so temeljile na vodi, ki je izvirala ob strani ali na dnu, v luže pa se je stekala deževnica. Hinjske močile bi tako lahko imenovali tudi Hinjski kali. 

Poleti v Suhi krajini studenci in redki kraški izviri zelo pogosto presahnejo. Studenec pri vasi Hinje pa je eden redkih, ki tudi v najbolj sušnih mesecih ne presahne.

Galerija

Raziščite še druge priložnosti za dobro dogodivščino, kulinarično izkušnjo ali razlog za pobeg iz enoličnega vsakdana.

Tu smo za vas

Pred, med in po obisku smo tu za vas. Če imate vprašanja, imamo na njih skoraj zagovotovo odgovore. Če bi nam radi kaj namignili, nas pohvalili ali pokarali, bomo veseli vašega sporočila. Veseli bomo vsake priložnosti, da lahko še izboljšamo in nadgradimo doživetja obiskovalcev Suhe krajine.

Spletna stran visitsuhakrajina.si je sofinanciran iz EU skladov v okviru projekta Razišči, okusi in doživi Suho krajino skozi interaktivno, povezano in osebno izkušnjo naravne in kulturne dediščine (SKIN).

Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.     

 

Skip to content