Naralov pil

Naralov Pil

Ob nekdanji rimski cesti iz Acerva (Stična) do Siscije (Sisek, Hrvaška), ki je vodila skozi današnji Žužemberk, je pri Trebči vasi izjemen kamnoseški dosežek domačina s križem z Jezusom iz druge polovice 19. stoletja.

Znamenje je izklesal in postavil Jože Novak z Naralove domačije v zahvalo za srečno vrnitev iz vojne. Naralova domačija leži na Mačkovem hribu oziroma Kacenbergu, kot kraj imenujejo domačini.
Jože je bil vojak in vojni ujetnik in ker ga več let ni bilo domov in od njega ni bilo glasu, so bili domači in drugi vaščani prepričani, da je mrtev. Toliko večje je bilo presenečenje, ko se je skoraj po desetih letih odsotnosti pojavil na domačem pragu. V vojni je izgubil nogo, tako da je bil invalid. Po pripovedovanju naj bi se zaobljubil, da bo, če se živ vrne iz vojne, v zahvalo postavil spominsko znamenje. Kar se je zaobljubil, je tudi naredil. V območju Lačnega griča, nedaleč od domačije, je našel kamne, primerne za obdelavo, in jih z volovsko vprego pripeljal domov. Tu je kamnite bloke obdeloval in klesal po načrtu, ki si ga je zamislil. Znamenje ima podstavek na levi in desni strani ter v sredini. Vsi trije imajo kamnite čašaste zaključke, ki se nekaterim zdijo kot vaze. Na sredi je leseno znamenje z litoželeznim križanim Jezusom.

Znamenje Kristusa je bilo ulito v Dvorski železarni, ravno tako kot trije kerubi, od katerih sta dva pritrjena vsak na eni strani spomenika, tretji pa na kamnitem trezorju ob znamenju. Celotno znamenje je Naralov Jože izdelal in postavil v času od leta 1875 do leta 1896.

Novakov Jože je spomenik, veličastno delo iz treh različnih materialov, izklesal kot invalid. Na domačiji Naralovih še danes stojijo kamnita miza, krogle in korito, ki jih je izklesal, delal pa naj bi tudi izdelke iz lesa.

Galerija

Raziščite še druge priložnosti za dobro dogodivščino, kulinarično izkušnjo ali razlog za pobeg iz enoličnega vsakdana.

Tu smo za vas

Pred, med in po obisku smo tu za vas. Če imate vprašanja, imamo na njih skoraj zagovotovo odgovore. Če bi nam radi kaj namignili, nas pohvalili ali pokarali, bomo veseli vašega sporočila. Veseli bomo vsake priložnosti, da lahko še izboljšamo in nadgradimo doživetja obiskovalcev Suhe krajine.

Spletna stran visitsuhakrajina.si je sofinanciran iz EU skladov v okviru projekta Razišči, okusi in doživi Suho krajino skozi interaktivno, povezano in osebno izkušnjo naravne in kulturne dediščine (SKIN).

Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.     

 

Skip to content