Rimski nagrobnik v cerkvi v Šmihelu in Villa rustica

Rimski nagrobnik v cerkvi v Šmihelu in Villa rustica

V farno cerkev sv. Mihaela v Šmihelu pri Žužemberku je po zaslugi župnika Alojza Zupanca prestavljen izjemni nagrobnik rimskemu vojaku Vibiju, ki je za zasluge dobil in živel v bližnji Villi rustiki. Pred cerkvijo je spominski park posvečen župniku Zupancu. Cerkev danes predstavlja psevdogotsko stavbo iz leta 1908, ki je nasledila starejšo cerkev, omenjeno leta 1136. Sestavljajo jo pravokotna ladja, poligonalni prezbiterij ter zvonik. Pod kor je vzidan omenjeni antični nagrobnik.

Na tem mestu so bila odkrita gospodarska poslopja antične ville rustice, stanovanjski del je bil verjetno nekoliko severneje.

V starem Rimu v nasprotju z današnjim arhitekturnim pomenom beseda villa ni pomenila lepe hiše, ampak posestvo s stanovanjsko hišo. Rustikalna (podeželska, grobo izdelana, preprosta) hiša, podeželska pristava – villa rustica, pa je bilo posestvo s kmečko hišo in ločenimi gospodarskimi poslopji.

Villa rustica je bil do 20 hektarov velik gospodarski obrat oziroma pristava iz rimskega obdobja. Njegova značilnost je bila tržna naravnanost in uporaba suženjske delovne sile. Ta posestva so bila gospodarska osnova rimske politične izbrane družbe. Poslopja so bila zasnovana tako, da so bili jasno ločeni bivalni prostori za lastnika in njegovo družino od gospodarskega dela in prostorov za delovno silo (sužnje). V Sloveniji so arheologi odkrili že približno dvesto ostalin vil rustik.

Galerija

Raziščite še druge priložnosti za dobro dogodivščino, kulinarično izkušnjo ali razlog za pobeg iz enoličnega vsakdana.

Tu smo za vas

Pred, med in po obisku smo tu za vas. Če imate vprašanja, imamo na njih skoraj zagovotovo odgovore. Če bi nam radi kaj namignili, nas pohvalili ali pokarali, bomo veseli vašega sporočila. Veseli bomo vsake priložnosti, da lahko še izboljšamo in nadgradimo doživetja obiskovalcev Suhe krajine.

Spletna stran visitsuhakrajina.si je sofinanciran iz EU skladov v okviru projekta Razišči, okusi in doživi Suho krajino skozi interaktivno, povezano in osebno izkušnjo naravne in kulturne dediščine (SKIN).

Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.     

 

Skip to content